19 Temmuz 2013

Liselerde cinsel taciz artıyor

19 Temmuz 2013

ŞİDAM ve Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele HEGEM tarafından gerçekleştirilen ‘Çocuk Odaklı Sosyal Risk Araştırması’ liselerde cinsel taciz olaylarının arttığını ortaya koydu.

Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) ve Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) tarafından gerçekleştirilen ‘Çocuk Odaklı Sosyal Risk Araştırması’ liselerde cinsel taciz olaylarının arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, cinsel tacizle karşılaşma oranı 2007 yılında yüzde 15.8 iken 2012 yılında bu oran yüzde 24.17’ye yükseldi.

Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) ve Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele (HEGEM) tarafından gerçekleştirilen ‘Çocuk Odaklı Sosyal Risk Araştırması’ anketinin Marmara Bölgesi sonuçları açıklandı. 71 soruluk bir anket üzerinden yürütülen araştırmada Marmara Bölgesi kapsamında 50 bin 795 lise öğrencisine ulaşıldı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan araştırma, Marmara Bölgesi’nin en geniş kapsamlı şiddet araştırması durumunda.

ŞİDAM’ın 2012 şiddet saha araştırması raporunda; lise öğrencilerinin cinsel taciz ile karşılaşma sıklığı sorgulandı. Araştırma verilerinin 2007 yılında TBMM Araştırma Komisyonu’nun açıkladığı verilerle karşılaştırıldığında çocukların cinsel şiddet ile karşılama oranının son 5 yılda giderek arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, lise öğrencilerine çevrelerinde ayıp ifade kullanma, imalı ya da erotik hareket, sarkıntılık vb. cinsel tacize tanık olup olmadıkları sorulduğunda yüzde 56,71’i cinsel tacize tanık olduğunu belirtiyor. Bu tür tacize haftada birkaç kez tanık olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20,24 iken, yılda birkaç kez tanık olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 22,15. Öğrencilere kendilerinin cinsel tacizle karşılaşma durumu sorulduğunda ise yüzde 24,17’si karşılaştığını belirtiyor. Yine aynı bulgulara göre cinsel tacizle karşılaştığı ifade eden erkeklerin oranı yüzde 27,33 iken kızların oranı yüzde 21. Bu durum erkek çocuklarının daha sık cinsel tacizle karşılaştığı ihtimalini ya da bu durumu dile getirmekte kız öğrencilere göre daha açık davrandığını gözler önüne seriyor.

Üsküdar üniversitesi ŞİDAM’ın 2012 yılında yapılan Çocuk Odaklı Sosyal Risk Araştırması verileri Marmara Bölgesi’ndeki lise öğrencileri arasında her 4-5 gençten birinin cinsel taciz ile karşılaştığını gösteriyor. TBMM’nin 2007 yılında yayınlanan raporunda ise tüm Türkiye’yi kapsayan örneklem her 6-7 gençten birinin cinsel şiddete maruz kaldığını göstermekteydi.

Konuyla ilgili konuşan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten, cinsel istismara uğrayan kişilerde örselenme sonucu suça, fuhuşa, uyuşturucuya eğilim ve şiddet, içeren davranışların artabileceğinin altını çiziyor. Bu kişilerin uygun eş, uygun iş, uygun rehabilitasyon sürecinden geçmedikleri takdirde; karşımıza –kaçınılmaz olarak- istismarcı olarak çıkacaklarını ifade eden İşiten, istismarı toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık olarak tanımlıyor ve uygun müdahaleler olmadığı taktirde kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirtiyor.


focushaber'den

Hiç yorum yok: