21 Nisan 2008

Yeni Türk Ceza Kanununu ile Tecavüz Suçuna Getirilen Değişiklikler

Tecavüz suçu eski Türk Ceza Kanununda, "Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler" başlığı altında ele alınmıştır. Neyseki bu durum yapılan düzenlemeler ile değişmiş, "Kişilere Karşı Suçlar" babında ele alımıştır. Neyse ki; artık cinsel suçlar aile ve düzene karşı değil, kişiye karşı işlenen suçlardandır.

Yeni Ceza Kanunu ırza geçme (cinsel saldırı) suçunun açık tanımını yapmış; "organ ve ya sair bir cismin sokulması" ibaresi madde metnine eklenmiş ve böylelikle; suç yalnızca cinsel organ ile işlenen bir suç olmaktan çıkartılmıştır.

Yine, yeni Ceza Kanunda yapılan düzenleme ile aile içi tecavüz (hem eşe, hem de akrabalara karşı) kabul edilmiştir.

Kadın ve kız ayrımı Yasadan çıkartıldı.

Yapılan değişiklikler arasında belki de en sevindirici olanı ise, tecavüzcünün madur ile evlenmesi durumunda ceza almaktan kurtulmasını sağlayan; kadını bir kez daha cezalandıran 434. maddenin kaldırılmasıdır.

Bu gelişmeler, geç kalınmış olsa da, güzeldir. Yasalarda yapılan değişiklikler, bir süre sonra toplumda ve genel düşünce yapısında da değişikliğe yol açacaktır. Umalım ki, kısa zamanda gerçekleşsin.

Hiç yorum yok: