13 Temmuz 2013

Türkiye'de Tecavüz ve Cinsel Suçlara İlişkin İstatistikler

Türkiye için suç istatistiklerine ulaşmak gerçek anlamda zor. Hükümlü ve dava sayılarına ulaşılabilirken, başvuru konusunda istatistiklere ben rastlayamadım. Halbuki delil yetersizliği, şikayetin geri çekilmesi ve bazı başka sebeplerle dava açılmayan vakıalar olduğu malum. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adalet ve Seçim başlığı altında hazırladığı raporlara baktım. Ceza Mahkemeleri açısından tutulan istatistiklerin ancak 2008 yılına kadar tutulduğunu gördüm. Halbuki, 2005'ten bu yana UYAP sistemi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ceza infaz kurumlarından adli tıbba kadar yargının her alanında aktif olarak kullanılmakta ve yapılan her işlem UYAP sitemine işlenmektedir. Bana bu sistem ile daha kolay veri toplanabilir gibi geliyor olsa da, TÜİK, 2009 sonrası istatistik tutulmamasının sebebini, veri derleme yöntemi ve veri kaynağının değişmesi olarak açıklamaktadır. TÜİK'in neden kendini yenilemediğini ve uyum sağlamadığını anlayamadım.

Yine Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerinde Türkiye'ye ait istatistikler var. Bu istatistiklerden bazıları polis kayıtları baz alınarak hazırlanmış. Ülkemizde kolluk düzenli kayıt tutmamaktadır. Bu durum verilerin güvenilirliğini olumsuz etkilemiş olabilir. Ama yine de UNODC polis kayıtlarına dayanarak istatistik çıkartabiliyorken, TÜİK'in bunu yapmaması garip. TÜİK gibi UNODC'nin istatistikleri de 2008 yılına kadar.

Bugün T24'ün internet sitesinde, BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin kadınlara yönelik taciz ve tecavüze ilişkin soru önergesi ve Adalet Bakanlığının cevabı yer alıyor. Adalet Bakanlığının soru önergesine verdiği cevaba göre, 2002-2008 arasında 61.469 tecavüz olayı meydana gelmiş. Bu tecavüzlere karışan kişi sayısı ise 99.792. Adalet Bakanlığının açıklamasında, istatistiklerine ulaşamadığım 2009-2011 dönemine ilişkin veriler de yer almakta. Buna göre 2009-2011 yılları arasında 29.980 tecavüz suçu işlenmiş. Keşke bu 29.980 suçtan kaç kişinin hüküm giydiği de açıklanmış olsaydı.

Bu istatistiklere bakınca ilginç bir şekilde polise yapılan başvuruların sayısının sanık sayısının çok altında olduğu görülüyor. Bunun sebebi polisin düzenli kayıt tutmaması ve sanık sayısı yerine mağdur sayısının esas alınması olabilir. 

Yine bu istatistiklerden anlaşıldığı kadarıyla, 2008 yılında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan 27.701 sanığın davası hükme bağlanmış olmasına karşın 886 hükümlünün ceza infaz kurumlarına girdiği görülmektedir. Aradaki fark adalete duyulan güveni zedeleyecek büyüklüktedir.

Aşağıda bu istatistiklerden bazılarını alıntıladım (bir şekilde tablo haline getiremedim ve rakamlar yayında kayıyor), kullandığım tablolara linklerden bakabilir, indirebilirsiniz. Kurum sitelerinden daha çok istatistiğe ulaşabilirsiniz. 


Polis kayıtlarına dayalı tecavüz vakıaları (UNODC)
ÜLKE                                                 SAYI                                         ||                             HER 100.000 KİŞİ İÇİN ORAN     
                      2003      2004      2005      2006      2007      2008   ||  2003      2004       2005      2006      2007      2008
Türkiye         1.604     1.638     1.694     1.783     1.148     1.071  ||    2,4          2,4          2,5         2,6          1,6         1,5  

 Polis kayıtlarına dayalı cinsel şiddet vakıaları (UNODC)
ÜLKE                                          SAYI                                                ||                 HER 100.000 KİŞİ İÇİN ORAN                 
                      2003      2004      2005      2006      2007      2008   ||  2003      2004       2005      2006      2007      2008
Türkiye         2.858     2.893     3.020     3.300     2.056     1.850  ||    4,3          4,3          4,4          4,8         2,9         2,6  


Karara bağlanan dava ve yaş grubuna göre sanıklar (TÜİK-2008)

SUÇ                                                                  TOPLAM                           12-14                     15-17                        18+        

                                                               toplam    erkek    kadın
           erkek     kadın      erkek    kadın          erkek    kadın
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  27.701   20.408  1.293          677        32           1.901       93          17.830 1.168 
Cinsel Saldırı                                          5.586      5.180     406          198         6                457       19            4.525     381
Çocukların cinsel istismarı                    5.194      4.864     330          305        12               763       22            3.796     296
Reşit olmayanla cinsel ilişki                  1.254      1.167       87            16          2                  87       10           1.064        75
Cinsel Taciz                                            9.667      9.197     470          158        12               594       42            8.445     416

Açılan dava ve yaş grubuna göre sanıklar (TÜİK-2008)

SUÇ                                                                    TOPLAM                            12-14                    15-17                        18+        

                                                                 toplam    erkek     kadın          
erkek     kadın       erkek    kadın         erkek    kadın
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar   23.361   22.243   1.118          1.052        48         2.129       71         19.062    999 
Cinsel Saldırı                                            5.914     5.579     335             316         16             551       22           4.712    297 
Çocukların cinsel istismarı                      6.126     5.745     381             478         12             825       15           4.442     354
Reşit olmayanla cinsel ilişki                   1.345      1.293       52               17           3             156          5           1.120       44
Cinsel Taciz                                             9.976      9.626     350             241         17            597        29           8.788     304

Eğitim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler (TÜİK-2008-Cinsel Suçlar)

                okuma yazma     okur yazar olup 
                bilmeyen             okul bitirmeyen        ilkokul         ilköğretim      ortaokul           lise       yüksek öğretim    toplam 
Erkek            29                          28                       519                117                90               106                  21                     870
Kadın             2                             2                           8                    2                   1                  1                      -                        16 

Hiç yorum yok: